Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 377 - Prodané opce

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy vzniklé z titulu prodeje opce.

Účet je součástí účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky.

Opce jsou označovány jako odvozené cenné papíry. V účetnictví jsou považovány za pohledávky (nakoupené opce), respektive dluhy (prodané opce - viz účet 376-Nakoupené opce).

Opce jsou sledovány ve 3. účtové třídě, mohou mít krátkodobý, ale i dlouhodobý charakter, což je potřeba zohlednit při jejich vykázání v rozvaze.

Opce představuje, zjednodušeně řečeno, smlouvu mezi dvěma stranami. Z této smlouvy vyplývá pro jednu stranu povinnost uskutečnit ve smlouvě definovanou transakci, pro druhou stranu možnost tuto transakci uskutečnit.

Účetní jednotka, která opci nakupuje, získává právo v určitém termínu nakoupit (tzv. call opce), nebo prodat (tzv. put opce) podkladové aktivum za ve smlouvě určených podmínek (cenových, množstevních). Této účetní jednotce vzniká pohledávka.

Účetní jednotka, která se ve smlouvě zavazuje uskutečnit za určených podmínek danou transakci, dostává za uzavření smlouvy úplatu (opční prémii). Tato účetní jednotka tedy opci prodává a vzniká jí dluh. Opční prémie je zachycena na účtu 377-Prodané opce. Opce, které jsou finančními deriváty, jsou oceňovány reálnou hodnotou, podrobněji viz hesla Deriváty a Opce.

Nejisté dluhy a pohledávky plynoucí z prodaných opcí jsou zachyceny na podrozvahových účtech (viz účty 784-Pohledávky z opcí, 785-Dluhy z opcí a heslo Podrozvaha).

Účtování

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.