Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 379 - Jiné dluhy

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet 379–Jiné dluhy je zařazen do účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. Na tomto účtu jsou zachycovány závazky, které obsahově nespadají do ostatních účtových skupin účtové třídy 3 a zároveň pro ně není v rámci účtové skupiny 37 vytvořen samostatný účet (viz výklad účtové skupiny 37).

Dluhy účtované na tomto účtu lze rozdělit do následujících skupin:

1.  dluhy z titulu náhrady škod a majetkové újmy,
2. dluhy spojené s finanční činností a poskytováním záruk (s výjimkou dluhů souvisejících s finančními deriváty – viz účty 377–Prodané opce, 373–Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací),  
  dluhy plynoucí v den splatnosti z emitovaných dluhopisů,
dluhy vůči obchodníkovi s cennými papíry,
předpis jistého dluhy z titulu poskytnutých záruk,
předpis placených úroků,
dluhy vzniklé z titulu převzetí vkladu, do okamžiku jejich zúčtování ve prospěch vlastního kapitálu.
3. dluhy z nepřímých daní a cla vznikající při dovozu aktiv,
4. dluhy vůči fyzickým osobám, které nejsou zaměstnanci ani společníky,
5. ostatní.
Pozn.: Pro lepší orientaci jsou do těchto pěti skupin rozděleny účetní operace popsané v části Základní souvztažnosti.

V případě, že dluh zní na cizí měnu, je nutno jej na analytických účtech sledovat v naší i cizí měně. Kursové rozdíly jsou v průběhu účetního období i na jeho konci účtovány výsledkově.

Účtování

...
Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.