Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 381 - Náklady příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachycovány výdaje běžného účetního období, které se v budoucnu stanou náklady.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účet 381-Náklady příštích období vznikl z potřeb vedení účetnictví na základě akruálního principu, z něhož vyplývá potřeba časového rozlišování.

Potřeba tohoto účtu v akruálně vedeném účetnictví vyplývá z existence předplatného. Za poskytnutí např. určité služby je zaplaceno dopředu. Výdaj předplatného se může týkat několika následujících účetních období a částečně i období běžného. Časové rozlišování je nutno provádět přesně podle počtu měsíců, po které bude výdaj v jednotlivých účetních obdobích nákladem příštího období.

K potřebě časového rozlišování dochází v nejrůznějších případech. Jako příklady lze uvést: předplatné nájemného, pachtu, časopisů či jiné služby, akontace u leasingu (první nerovnoměrná splátka), dopředu placené úroky apod. Zvláštním případem je eventuální nutnost časového rozlišení předmětů dlouhodobé spotřeby, které nesplňují hodnotový limit pro zařazení do dlouhodobého majetku stanovený účetní jednotkou a neúčtuje se o nich v rámci dlouhodobého hmotného majetku (viz drobný majetek). Pokud by se vydalo jednorázově do spotřeby větší množství těchto předmětů (zejména před koncem účetního období), je nutno tento výdaj časově rozlišit, aby neúměrně nezatížil náklady běžného období.

Položky nevýznamné, nebo periodicky se opakující není nutno časově rozlišovat, za předpokladu, že výrazněji neovlivní věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů. Postup při časovém rozlišování upraví účetní jednotka vnitřní směrnicí (viz účetní záznamy), kterou není možno každoročně měnit v zájmu zachování kontinuity účetních informací. Při změnách je nutno postupovat podle § 7 odst. 4 ZoÚ.

Položky časového rozlišování podléhají inventarizaci.

Účtování

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.