Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 382 - Komplexní náklady příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zaúčtovány interní i externí výdaje, o které je nutno snížit náklady běžného účetního období a které se stanou nákladem až v obdobích příštích.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účet 382-Komplexní náklady příštích období vznikl z potřeb vedení účetnictví na základě akruálního principu, z něhož vyplývá potřeba časového rozlišování. Vedle účtu 381-Náklady příštích období slouží k zachycení výdajů, které nesouvisí s běžným účetním obdobím, ale až s následujícími účetními obdobími a s výnosy v nich dosahovanými. Účtu 382-Komplexní náklady příštích období je využíváno pro časové rozlišení výdajů, které není možno časově rozlišit v momentě jejich vzniku, a jsou, jako součásti více nákladových položek, zaúčtovány do nákladů. Po zjištění výše vynaložených komplexních nákladů příštích období je tato částka vyloučena z výsledku hospodaření prostřednictvím snížení nákladů (viz účet 555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období) se souvztažným zápisem na účet 382-Komplexní náklady příštích období.

Komplexní náklady příštích období vznikají v souvislosti s přípravou a záběhem výroby, technickým rozvojem, dlouhodobou propagací (prováděnou i ve vlastní režii), skladovací náklady spojené s předzásobením apod.

Položky časového rozlišování podléhají inventarizaci.

Položky nevýznamné není nutno časově rozlišovat. Postup při časovém rozlišování upraví účetní jednotka ve vnitřní směrnici (viz ...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.