Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 383 - Výdaje příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny výdaje, které jsou nákladem běžného účetního období, ale podle smlouvy budou zaplaceny až v budoucích účetních obdobích.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účet 383-Výdaje příštích období vznikl z potřeb vedení účetnictví na základě akruálního principu, z něhož vyplývá potřeba časového rozlišování.

Potřeba tohoto účtu v akruálně vedeném účetnictví vyplývá z možnosti opožděné platby za dodané výkony, či za poskytnutí určité služby, která bude dle smlouvy vyfakturována až v následujících účetních období. Ačkoliv tedy nedochází k výdaji, je nutno daný náklad zachytit v účetnictví běžného účetního období, neboť v tomto účetním období tento náklad spolupřináší výnosy.

Vždy je přesně známa částka, která se v budoucnu bude platit, i subjekt, komu se bude platit.

K potřebě časového rozlišování dochází v nejrůznějších případech. Jako příklady lze uvést: nájemné, pacht či jiné služby placené pozadu, pozadu placené úroky, prémie a odměny vyplácené po zakončení účetního období.

Položky nevýznamné, nebo periodicky se opakující není nutno časově rozlišovat. Postup při časovém rozlišování upraví účetní jednotka vnitřní směrnicí (viz účetní záznamy), kterou není možno každoročně měnit v zájmu zachování kontinuity účetních informací, pokud dochází ke změně vnitřní směrnice, je nutno postupovat podle § 7 odst. 4 ZoÚ.

Položky časového rozlišování podléhají inventarizaci.

DPH je možno zaúčtovat až po obdržení daňového dokladu společně s platbou.

Účtování

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.