Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 385 - Příjmy příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny výnosy, které budou na základě smlouvy zaplaceny až v příštích účetních obdobích.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účet 385-Příjmy příštích období vznikl z potřeb vedení účetnictví na základě akruálního principu, z něhož vyplývá potřeba časového rozlišování.

Potřeba tohoto účtu v akruálně vedeném účetnictví vyplývá z možnosti opožděné platby za dodané výkony, či za poskytnuté služby, které budou dle smlouvy vyfakturovány až v následujících účetních obdobích. Ačkoliv tedy nedochází k příjmu, je nutno daný výnos zachytit v účetnictví běžného účetního období.

Vždy je přesně známa částka, která v budoucnu bude přijata, je znám i dlužník.

K potřebě časového rozlišování dochází v nejrůznějších případech. Jako příklady lze uvést: nájemné, pachtovné či jiné služby placené pozadu, pozadu placené úroky apod.

Položky nevýznamné, nebo periodicky se opakující není nutno časově rozlišovat. Postup při časovém rozlišování upraví účetní jednotka vnitřní směrnicí, kterou není možno každoročně měnit v zájmu zachování kontinuity účetních informací. Při změně vnitřní směrnice je nutno postupovat podle § 7 odst. 4 ZoÚ.

Účtování

...
Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.