Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 388 - Dohadné účty aktivní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny pohledávky, u nichž není ke dni sestavení účetní závěrky známa jejich hodnota.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Na základě akruálního principu je nutno v účetním období zachytit všechny transakce, které s daným obdobím věcně a časově souvisí, bez ohledu na to, zda již došlo k příjmům a výdajům s těmito operacemi spojenými.

Účet 388-Dohadné účty aktivní slouží k zachycení takových transakcí, kdy účetní jednotce vznikne jistá pohledávka za konkrétním subjektem, u které však není známa z nejrůznějších důvodů přesná výše. Tato pohledávka, respektive příčinné souvislosti, které její vznik determinují, je spojena s běžným účetním obdobím a v zájmu zachování akruálního principu a věrného zobrazení skutečnosti, jako nejvyšší účetní zásady je ji nutno v běžném období také vykázat.

Příčinou vzniku dohadných položek je absence účetního dokladu, který by dokumentoval přesnou výši pohledávky.

Jako příklady vzniku dohadných položek aktivních je možno uvést pohledávky za pojišťovnou, kde pojistná událost ještě nebyla pojišťovnou uzavřena, dále pak pohledávky z titulu způsobených škod a podobně, kde výši pohledávky vůči jinému subjektu určí soud a soudní řízení není dosud uzavřeno, výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování, odhad poplatků za pronajímání majetkových práv, pokud nebyla stanovena přesná výše.

Výše pohledávky se co nejpřesněji odhadne. Odhad výše pohledávky by neměl být nadhodnocen, dostal by se do rozporu se zásadou opatrnosti (viz heslo Účetní zásady).

Dohadné položky se tvoří před koncem účetního období.

K zúčtování dohadné položky může dojít stornováním původního zápisu na začátku dalšího účetního období, nebo se dohadná položka může zúčtovat až v momentě, kdy bude známa přesná výše pohledávky. Rozdíl mezi výší zúčtované pohledávky a pohledávky skutečné je pak zaúčtován v souladu s charakterem účetní operace, nejčastěji do nákladů, či ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.