Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 389 - Dohadné účty pasivní

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy, u kterých není ke dni sestavení účetní závěrky známa jejich částka.

Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.

Na základě akruálního principu je nutno v účetním období zachytit všechny transakce, které s daným obdobím věcně a časově souvisí, bez ohledu na to, zda již došlo k příjmům a výdajům s těmito operacemi spojenými.

Účet 389-Dohadné účty pasivní slouží k zachycení takových transakcí, kdy účetní jednotce vznikne jistý dluh vůči konkrétnímu subjektu, u kterého však není známa z nejrůznějších důvodů přesná výše. Tento dluh, respektive příčinné souvislosti, které jeho vznik determinují, je spojen s běžným účetním obdobím a v zájmu zachování akruálního principu a věrného zobrazení skutečnosti, jako nejvyšší účetní zásady, je jej nutno v běžném období také vykázat.

Příčinou vzniku dohadných položek je absence účetního dokladu, který by dokumentoval přesnou výši dluhu.

Příklady vzniku dohadných položek pasivních:

  • dluhy z titulu způsobených škod, kde výši dluhu vůči jinému subjektu určí soud a soudní řízení není dosud uzavřeno,
  • nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování,
  • nevyfakturované dodávky: např. odhad poplatků za pronajímání majetkových práv, pokud nebyla stanovena přesná výše; dluhy vůči dodavatelům zásob, dlouhodobých aktiv, energie a jiných služeb, pokud do konce účetního období nedošla faktura,
  • náhrady za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím účetním období, eventuálně i poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce (viz heslo Účetní období).

Výše dluhu je co nejpřesněji odhadnuta. Dluh by neměl být při odhadu podhodnocen v souladu se zásadou opatrnosti (viz heslo Účetní zásady).

Dohadné položky se tvoří před koncem účetního období.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.