Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 411 - Základní kapitál

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Základní kapitál obchodní korporace je v penězích vyjádřený souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků realizovaných při založení i v průběhu existence účetní jednotky u akciových společností a společností s ručením omezeným je zapisovaný do obchodního rejstříku.

Účtování o tvorbě a změnách základního kapitálu je závislé na právní formě obchodní společnosti.

Na účtu 411-Základní kapitál je zachycen zapsaný základní kapitál obchodních společností, zapsané i nezapsané kmenové jmění státních podniků a základní kapitál obchodních společností povinně nezapisovaný.

...

Právní forma účetní jednotky

Účtování při vzniku účetní jednotky podle zápisu do obchodního rejstříku

Účtování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu

Akciová společnost

K datu zápisu do obchodního rejstříku (tj. k datu vzniku a. s.) sestavuje akciová společnost zahajovací rozvahu, která obsahuje v aktivech splacené vklady, pohledávku ve výši nesplacených vkladů, v pasivech zapsaný kapitál v obchodním rejstříku, emisní ážio, rezervní fond vytvořený dle zakládacích dokumentů, případně dluh vůči upisovatelům vzniklý podle § 249 ZOK.

O zvýšení zapisovaného základního kapitálu je účtováno:

o zvýšení základního kapitálu, který ještě nebyl do obchodního rejstříku zapsán, se účtuje ve prospěch účtu 419-Změny základního kapitálu,
na základě zápisu v obchodním rejstříku na účet 411-Základní kapitál.

Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, v situaci kdy není vysoce pravděpodobné, že ke zvýšení základního kapitálu dojde, jsou splacené vklady účtovány akciovou společností ve prospěch účtu 379-Jiné dluhy a na vrub účtu příslušného aktiva.

Teprve v okamžiku, kdy je zvýšení základního kapitálu vysoce pravděpodobné, účtuje se ve prospěch účtu 419–Změny základního kapitálu a na vrub účtu 353-Pohledávky za upsaný základní kapitál. Ve stejném okamžiku se hodnota účtu 353 sníží o již splacené vklady na účtu 379 (MD 379 / D 353).

V okamžiku zápisu do obchodního rejstříku se účet 419-Změny základního kapitálu vyrovná přeúčtováním na účet 411-Základní kapitál.
Na účet 411-Základní kapitál se při snížení základního kapitálu účtuje až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným

Postup analogicky jako v případě a. s. Postup analogický jako v případě a. s.

Družstvo

Nezapisuje základní kapitál do obchodního rejstříku

O zvýšení základního kapitálu na účtu 411-Základní kapitál se účtuje při přijetí nového člena, při upsání dalších vkladů, ke kterým se zavázali členové družstva a které nejsou určeny ke zvýšení zapsaného základního kapitálu do obchodního rejstříku, při zvýšení základního kapitálu z disponibilního zisku družstva na základě stanov, popř. dle rozhodnutí členské schůze.
O snížení základního kapitálu na účtu 411-Základní kapitál se účtuje v případě vypořádacího podílu člena z vlastního kapitálu, při úhradě ztráty pokud družstvo nemá ve stanovách zakotvenou uhrazovací povinnost členů nebo pokud stanovy neupravují jinak úhradu ztráty, a dále v případě snížení již upsaných členských vkladů.
Při účtování o zvyšování či snižování základního kapitálu neúčtuje družstvo prostřednictvím účtu 419-Změny základního kapitálu.

Veřejná obchodní společnost

Nezapisuje základní kapitál do obchodního rejstříku, pokud ho vytváří, pouze o něm účtuje

Komanditní společnost

Vklady nezapisuje do obchodního rejstříku.

Státní podnik

Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.