Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 412 - Ážio

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na účet 412-Ážio se účtuje emisní ážio, které je rozdílem mezi jmenovitou hodnotou akcií a částkou, za kterou společnost akcie vydává (emisní kurs), popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popř. nových vkladů.  Dále se na účet 412 účtuje i vkladové ážio vznikající ve společnostech s ručením omezeným (podrobněji viz hesla Ážio a Kapitálové fondy). 

Akciová společnost při rozhodování o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií obvykle stanoví jejich cenu vyšší než je původní jmenovitá hodnota akcií, a to o emisní ážio, které pro nové akcionáře tvoří přirážku k nominální hodnotě akcií. Emisní kurs akcie je pak dán součtem jmenovité hodnoty akcie jako výše vkladu do společnosti a emisního ážia. Tato přirážka tvoří dodatečný vklad nad výši základního kapitálu, nezapisuje se do obchodního rejstříku, má charakter kapitálového fondu. V případě, že jsou emitovány akcie bez nominální hodnoty (kusové akcie - podrobněji viz heslo Akcie), základní kapitál tvoří účetní hodnota kusových akcií. Emisní kurs kusové akcie může převýšit účetní hodnotu akcie (která tvoří základní kapitál) - v tomto případě vzniká emisní ážio.

Emisní kurs akcie lze splácet jak peněžitým, tak nepeněžitým vkladem, který však musí být schváleno valnou hromadou, a to v ocenění na základě znaleckého posudku, které také musí valná hromada schválit. V případě nepeněžitého plnění se rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, oceněného postupem podle ustanovení ZOK, a jmenovitou hodnotou emitovaných akcií považuje obvykle rovněž za emisní ážio. Stanovy, zakladatelská listina nebo usnesení valné hromady však mohou užití tohoto rozdílu určit jinak, např. na tvorbu rezervního fondu nebo jiného kapitálového fondu.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.