Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Prostřednictvím účtu 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů je realizováno zachycení změny reálné hodnoty cenných papírů, které nejsou účetní jednotkou určeny k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu (tj. zachycení změn reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů), viz též heslo Oceňování.

Účet 414 nachází své uplatnění i při změnách v ocenění podílů představujících účast s rozhodujícím či podstatným vlivem na základě ocenění protihodnotou (ekvivalencí) podle § 27 odst. 6 ZoÚ a § 51 odst. 3 Vyhlášky.

Účet je využíván rovněž k zachycení změny reálné hodnoty derivátů zajišťujících očekávané peněžní toky.

Změny reálné hodnoty cenného papíru se zaúčtují na vrub (při zvýšení hodnoty), respektive ve prospěch (při snížení hodnoty) samostatného analytického účtu příslušného finančního majetku, a to souvztažně s účtem 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů. Při prodeji nebo jiném úbytku se posléze takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.

V případech, kdy je prokázáno, že došlo ke snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na účty finančních nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním realizovatelného cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích ztrát ze znehodnocení.

Účtování

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.