Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet je využíván při přeměnách obchodních korporací. Účet obsahuje rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně obchodní korporace podle zákona o přeměnách k rozvahovému dni pro ocenění.

Rozvahovým dnem pro ocenění se rozumí den, k němuž byla sestavena účetní závěrka využitá pro ocenění jmění posudkem znalce pro projekt přeměny obchodní korporace.

Poznámka:

Oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům majetku a závazků v období ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne, obsahuje účet 416-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací.

Předmětem přeměn podle jiných právních předpisů může být i jiná účetní jednotka než obchodní korporace, například nadace, spolky, investiční společnosti a investiční fondy. Účetní jednotky, které nejsou obchodní korporací, používají ustanovení o přeměnách vymezené zákonem o účetnictví a dalších účetních předpisů obdobně jako obchodní korporace.

V § 54 Vyhlášky jsou specifikovány postupy ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace a okamžik účtování, kdy se:

- neúčtuje o oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou (při přeměně obchodní korporace z titulu změny právní formy nebo z titulu převodu jmění na společníka, který nevede ani nepovede účetnictví po zápisu přeměny do obchodního rejstříku),
- účtuje o oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou (variantní postupy oceňování jsou uvedeny v závislosti na tom, zda se rozhodný den shoduje či neshoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po rozvahovém dni pro ocenění; nebo pokud se zároveň neshoduje či shoduje se dnem zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku).

V § 54a Vyhlášky jsou specifikovány postupy ocenění majetku a závazků při přeshraniční ...

Zbývajících 62 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.