Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 421 - Rezervní fond

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet je určen ke sledování stavu rezervního fondu.

Rezervní fond je jedním z fondů tvořených ze zisku, o kterých se účtuje v účtové skupině 42-Fondy, ze zisku a převedené výsledky hospodaření. Zřizuje ho podle ZOK povinně pouze akciová společnost

ve výši nominální hodnoty vlastních akcií, které má účetní jednotka v držení ke dni sestavení účetní závěrky (viz § 316 a 317 ZOK), nebo
v případě poskytnutí finanční asistence (definice finanční asistence viz § 41 ZOK) v souladu s podmínkami definovanými v § 311 ZOK.

Podle zákona o státním podniku vytváří tento fond také státní podnik.

Další tvorba a čerpání rezervního fondu (tedy nad rámec povinnosti v ZOK) se řídí společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popř. představenstva akciové společnosti. V případě státního podniku se tvorba a použití rezervního fondu řídí nařízeními vlády o finančním hospodaření státních podniků.

Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti podle zakladatelské smlouvy, a to příplatky společníků nad hodnotu vkladů. Pokud se takto nestane, pak je vytvářen z čistého zisku (viz výsledek hospodaření) společnosti podle pravidel daných stanovami, případně z jiných disponibilních zdrojů.

Vyhláška a ČÚS stanoví zásady, ze kterých vyplývají základní souvztažnosti při účtování o tvorbě a čerpání rezervního fondu, neboť zdrojem tvorby tohoto fondu je účetní zisk účetní jednotky nebo vklady nad hodnotu vkladů do základního kapitálu.

Účtování

  Při zahájení činnosti a na počátku účetního období je zůstatek na straně D ...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.