Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

 Účet 426-Jiný výsledek hospodaření minulých let slouží k zachycení:

- oprav chybného účtování, ke kterému došlo v minulých účetních obdobích a projevilo se nesprávným vykázáním nákladů či výnosů, pokud způsobilo významnou nesprávnost účetní závěrky;
- změn účetní metody;
- počátečního stavu odložené daně v prvním roce, kdy účetní jednotka účtuje o odložené dani.

Požadavek retrospektivního zobrazení se v účetní závěrce projeví v údajích o minulém účetním období, které jsou vykazovány v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Retrospektivní zachycení opravy chyb v minulých účetních obdobích a změn metod umožní srovnatelnost informací o minulých účetních obdobích uveřejňovaných v účetní závěrce.

V souladu s obsahem účetních operací, které jsou zachycovány na tomto účtu, lze doporučit následující analytické členění tohoto účtu:

426/001-Jiný výsledek hospodaření minulých let - rozdíly ze změn účetních metod
426/002-Jiný výsledek hospodaření minulých let - opravy minulých období
426/003-Jiný výsledek hospodaření minulých let - první účtování o odložené dani

Použití „Jiného nerozděleného zisku minulých let“ musí být v souladu s ObčZ, zákonem o státním podniku, společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky.

Účtování

...

Zbývajících 76 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.