Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 426/001 - Jiný výsledek hospodaření minulých let - rozdíly ze změn účetních metod

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Analytický účet 426/001-Jiný výsledek hospodaření minulých let - rozdíly ze změn účetních metod slouží k retrospektivnímu zachycení důsledků změny účetní metody, které jsou zde zachyceny na vrub či ve prospěch účtu 426/001. Ke změně účetní metody může vždy dojít pouze na začátku nového účetního období. Změnou účetní metody je například přechod od metody ocenění spotřeby zásob FIFO k ocenění na základě váženého aritmetického průměru apod. Retrospektivní změnou metody se rozumí postup, který vede k tomu, že účetní závěrka sestavená za období, ve kterém došlo ke změně metody, vypadá, jako kdyby nová účetní metoda byla účetní jednotkou používána již v minulosti. Rovněž splatná (případně odložená daň z příjmů), která je vyvolána změnou metody účtovanou proti jinému výsledku hospodaření minulých let, se zaúčtuje proti jinému výsledku hospodaření minulých let. Při změnách účetních metod, ke kterým dochází na základě změn účetních předpisů, je třeba jejich důsledky zachytit v souladu s přechodnými ustanoveními změněného předpisu. V některých případech nemusí přechodná ustanovení změněného předpisu retrospektivní promítnutí změny účetních pravidel vyžadovat, v tomto případě se změna metody retrospektivně nepromítá.

Národní účetní rada ve své interpretaci 1-29 uvádí, že ve výjimečných případech je změna retrospektivně neproveditelná, a to pokud retrospektivní přepočet nelze provést či by jeho provedení bylo neúměrné náročné v porovnání s významem informací, který by takový přepočet přinesl, nebo by retrospektivní přepočet vyžadoval informace o tom, jaký by byl dřívější záměr vedení účetní jednotky (např. zda vedení účetní jednotky v minulosti mělo v plánu určité cenné papíry držet dlouhodobě či ne), nebo spekulace obdobného charakteru (např. odhad výše rezervy ke konci minulého účetního období na soudní spor, který byl v mezitím v následujících letech vyřešen).

Účtování

...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.