Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpouštění rezerv podle zvláštních právních předpisů - zákonné rezervy. Jsou to ty rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem (zejména zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, dále např. zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech) a zohledněna zákonem o daních z příjmů. Kromě nich existují rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů a o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama (viz účet 459–Ostatní rezervy).

Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika či ztráty z podnikání v okamžiku, kdy jsou jim budoucí rizika či ztráty z podnikání známy na základě současných skutečností podle jednotlivých případů, kde tato rizika a ztráty lze očekávat. U podnikatelů se jedná o

rezervy na opravy hmotného majetku (viz dlouhodobý hmotný majetek) tvořené podle ZoR,
rezervy na pěstební činnost v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, tvořené podle ZoR,

a ostatní rezervy jako

rezerva na odbahnění rybníka (dle § 10 odst. 1 ZoR),
rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou a na vypořádání důlních škod podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,
rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku podle § 42 a 43 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
a případně další rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) daňově účinný.

Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.

Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období. Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek. Náklady, na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv. Rezervy se zruší ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly rezervy vytvořeny.

Rezervy na opravy hmotného majetku mohou vytvářet pouze poplatníci, kteří mají k hmotnému majetku právo vlastnické, jsou organizační složkou státu příslušnou hospodařit s majetkem státu, jsou státní organizací příslušnou hospodařit nebo s právem hospodařit s majetkem státu,  jsou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí u hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření, jsou dobrovolným svazkem obcí u hmotného majetku vloženého členskou obcí, jsou podílovým fondem, jehož součástí hmotný majetek je, nebo jsou svěřenským fondem, jehož součástí hmotný majetek je, pokud tuto rezervu nevytváří pachtýř a dále pachtýři hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, přičemž k opravám tohoto majetku jsou smluvně písemně zavázáni. 

Další souvislosti a příklady jsou u pojmů rezervy a u účtu 552.

Tvorba rezerv se účtuje na MD účtu nákladů, jejich použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost na D účtu nákladů!

Účtování

...
Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.