Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 502 - Spotřeba energie

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje zejména o spotřebě energií.

O spotřebě energie účtujeme zpravidla na základě faktur. Před vyúčtováním spotřeby fakturou hradí odběratel zálohy. O úhradě zálohy je účtováno podle výpisu z banky na účet 314-Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé. Pokud do konce účetního období není spotřeba energie za účetní období známa, je třeba náklady na spotřebu energie odhadnout a vyúčtovat na účet 389-Dohadné účty pasivní. Lze užít i účet časového rozlišení (např. 383-Výdaje příštích období), pokud je již přesná částka za spotřebu energie známa.

Rozdíl mezi odhadnutou a skutečně vyúčtovanou spotřebou energie ovlivní náklady následujícího účetního období. Pokud by částka rozdílu mezi odhadnutou spotřebou a vyúčtovanou spotřebou byla výrazně odlišná, zachytil by se rozdíl do mimořádných nákladů či výnosů, podle charakteru rozdílu.

Spotřebu lze odhadnout buď podle skutečnosti minulých let nebo ji odečíst z měřičů a vynásobit sazbou. Odečtem z měřičů získáme přesnější údaje, je nutné pak použít správné sazby a také započítat paušál případně poplatek za pronájem měřiče. Pokud spotřebu odhadujeme podle minulých let, měli bychom zohlednit odlišné skutečnosti příslušného roku - např. zavedení vícesměnného provozu nebo zvýšení sazby za energii nebo změnu sazby DPH za energii u neplátců.

Někdy také dochází k přefakturaci nákladů za spotřebu energie. Potom je nutné vytvořit dohadný účet aktivní na dosud nevyúčtované výnosy.

Při úplné přefakturaci nákladů za energii nemá vytvoření obou dohadných účtů vůbec vliv na výsledek hospodaření a tento není ani ovlivněn v roce vyúčtování (je ovlivněn pouze obrat - velikost výnosů a nákladů).

Pokud ve fakturách za spotřebovanou energii budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. spotřeba elektrické energie v bytech zaměstnanců), je možný dvojí postup:

1. Zjistí-li se před zaúčtováním faktur částky, které mají zaměstnanci uhradit, zaúčtují se přímo na příslušné účty účtové třídy 3.
2. Nezjistí-li se tyto částky před zaúčtováním faktur, zaúčtuje se spotřeba energie v plné výši na účet 502–Spotřeba energie. Dodatečně zjištěné částky, které mají uhradit zaměstnanci, se potom vyúčtují na účtech v účtové třídě 3 a souvztažně se sníží zachycené náklady na účtu 502–Spotřeba energie.

Účtování

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.