Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 504/001 - Prodej zboží

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtuje o prodaném zboží.

Obecný výklad viz hesla Zásoby, Zboží a účet 504-Prodané zboží.

Účtování

Účtování způsobem průběžným (způsobem A) a periodickým (způsobem B) - viz účet 504.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

1.  Nevedení analytických účtů pro potřeby transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ podle ZDP, nedostatečné analytické účty podle jednotlivých míst uložení nebo jednotlivých zodpovědných osob.
2. Chybně stanovené normy ztratného jako daňově uznatelný náklad (obvykle ve větší částce než při kontrole bude uznáno správcem daně).
3. Do pořizovací ceny nejsou zahrnovány všechny náklady související s pořízením (a jsou účtovány jako běžné náklady např. na přepravu) nebo naopak zahrnutím některých nákladů do pořizovací ceny, i když nejsou podle Vyhlášky její součástí.
4. Neprůkazně provedené inventury.
5. Při uzavírání účetních knih nejsou převedeny všechny vedlejší náklady související s pořízením zásob, které nebyly do konce účetního období spotřebovány, zpět na analytický účet zásob, ale jsou ponechány v plné výši v nákladech na účtu 504.
6. Při evidenci zásob způsobem periodickým (B) není dostatečně průkazně vedena skladová evidence, i když u tohoto způsobu evidence na ni musí být kladen větší důraz než u evidence zásob způsobem průběžným (A).
7. Nedoúčtování nevyfakturovaných nebo nepřevzatých dodávek zboží při účetní závěrce.
8. Neexistují smlouvy o hmotné odpovědnosti za zásoby s jednotlivými odpovědnými osobami.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 504/001 se uvádí takto:

...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.