Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 512/002 - Použití vozidla zaměstnanci na pracovní cestě

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtují zejména cestovní náhrady v souvislosti s použitím silničního motorového vozidla zaměstnance na pracovní cestě.

Při účtování o použití silničního motorového vozidla pro pracovní cestu se postupuje podle toho, zda se jedná o:

a) vozidlo ve vlastnictví zaměstnance, vozidlo zaměstnancem najaté, vypůjčené nebo vozidlo užívané zaměstnancem na základě smlouvy o výprose či formou finančního leasingu nebo
b) vozidlo zařazené v obchodním majetku zaměstnavatele, vozidlo zaměstnavatele nezařazené v jeho obchodním majetku, vozidlo zaměstnavatelem najaté, zaměstnavatelem vypůjčené po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu nebo vozidlo užívané zaměstnavatelem formou finančního leasingu, (v těchto případech je o spotřebě pohonných hmot účtováno na účtu 501/002).

V souvislosti s poskytováním tohoto typu náhrady je však nutné rozlišovat, zda zaměstnanec byl požádán, aby soukromé vozidlo použil (a tento typ náhrady tedy přináleží – viz § 157 odst. 3 ZPr), či zda bylo užití soukromého vozidla zaměstnanci „pouze“ povoleno namísto jiného určeného druhu dopravního prostředku; v takovém případě zaměstnanci přísluší náhrada jízdních výdajů ve výši ceny jízdného původně určeným dopravním prostředkem dle § 157 odst. 2 ZPr.

Na účet 512/002 se účtují pouze náklady související s vozidly uvedenými výše v písm. a) v rámci pracovní cesty, byl-li zaměstnanec o použití vozidla požádán. Jedná se o:

  náhrady za spotřebované pohonné hmoty,
sazbu základní náhrady za použití silničního motorového vozidla,

Účtování

  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 512/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje narůstajícím způsobem cestovné od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 512/002 se uvádí takto:

...

Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.