Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518 - Ostatní služby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují náklady spojené se spotřebovávanými službami.

Účet užívají všechny účetní jednotky. Rozsah nákladových druhů zachycený na tomto účtu může být značně velký. Vhodné je rozdělit náplň syntetického účtu do podrobného členění na analytických účtech.

Účtuje se zde o nakupovaných službách (pokud nemají samostatný účet 511, 512 nebo 513) a spotřebě drobného nehmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým nehmotným majetkem a o nákladech na technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (vč. drobného nehmotného majetku), které nepřesáhnou limit stanovený účetní jednotkou v souladu s § 47 odst. 4 Vyhlášky. Pouze pro úplnost dodejme, že zmíněné ustanovení obsahují definici technického zhodnocení, jež doznává jistých rozdílů od definice technického zhodnocení obsažené v § 32a odst. 6 ZDP. Tyto nalezneme právě zejména v otázce „hodnotového“ vymezení. Zatímco ZDP ve svém ustanovení § 32a odst. 6 pracuje s hodnotou (od níž je existence technického zhodnocení při naplnění věcné podstaty tohoto pojmu odvíjena) 40 000 Kč, ponechává Vyhláška stanovení této limitní hodnoty plně na účetní jednotce. Tato hranice však musí být nastavena ve výši, od níž účetní jednotka odvozuje i vznik dlouhodobého nehmotného majetku. Hodnotová hranice zakládající vznik dlouhodobého nehmotného majetku i vznik jeho technického zhodnocení tedy musí být stejná. V oblasti majetku nehmotného (a jeho technického zhodnocení) pak nelze nezmínit i dalšího rozdílu. Zatímco v pojetí účetním se náklady vynaloženými na technické zhodnocení rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy (do jednotlivého dlouhodobého majetku) za účetní období, v případě pojetí daňového je posuzován každý jednotlivý „ucelený“ zásah do majetku zcela samostatně. Zdůrazněme však, že pro účely daňové je samozřejmě stěžejní náhled, který na problematiku technického zhodnocení zaujímá ZDP. Případné rozdíly tak musí být vždy vypořádány v rámci podaného daňového přiznání.

Výjimkou z běžného účtování služeb je účtování služeb souvisejících s užíváním bytů u vlastníků domu. Může být organizováno dvojím způsobem:

a) V rámci provozních nákladů společnosti (družstva) jsou služby spojené s užíváním bytů chápány jako náklady účetní jednotky. Tyto náklady musí uhradit uživatelé bytů, popř. nebytových prostor. Pak účtujeme prostřednictvím účtů třídy 5 a 6.
b) Běžně používaný způsob - služby spojené s užíváním bytů nejsou nákladem účetní jednotky, ale představují pouze zúčtovací vztah vůči nájemníkům zachycený prostřednictvím účtu 315. V nákladech účetní jednotky se faktury od dodavatelů za tyto služby neobjeví. Obdobně přeúčtování služeb nájemníkům neovlivňuje výnosy.

Účtování

...
Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.