Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/001 - Nájemné (úplata) – finanční leasing

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtuje nájemné či pachtovné hrazené nájemcem či pachtýřem z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu. Bližší informace k tomuto pojmu z hlediska účetního i daňového uživatel nalezne v rámci hesla Leasing finanční.

Vzhledem k pojetí finančního leasingu ze strany ZDP odlišujícího jej od „běžného“ nájmu či pachtu je namísto pojmu nájemné či pachtovné pro daný účel vhodnější užití pojmu „úplata“ (za finanční leasing). Namísto pojmu nájemce či pachtýř je pak opět pro daný účel vhodnější použití pojmu „uživatel“ – blíže k těmto pojmům opět viz výše odkazované heslo.

V účetním a daňovém systému uplatňovaném v ČR má přednost právní vlastnictví před užíváním ekonomickým, narozdíl od vykazování pronájmů podle mezinárodních konvencí, jako např. podle Mezinárodního účetního standardu č. 17 - Leasingy; podle tohoto standardu je předmět finančního leasingu vykazován v majetku (aktivech) uživatele, uživatelem je užívaný (najatý či propachtovaný) majetek odpisován, uživatel současně účtuje o celkovém závazku a nákladech, které časově rozlišuje; poskytovatel účtuje o celkové pohledávce a výnosech, které časově rozlišuje). Při finančním leasingu podle pojetí uplatňovaného v ČR je předmět stále ve vlastnictví poskytovatele (či propachtovatele) jako právního vlastníka, bez ohledu na to, že užitky z předmětu plynou uživateli (popř. pachtýři).

Účtování

  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 518/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně nájemné narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Náklady, které uživateli z titulu úplaty za finanční leasing vznikají, jsou v souladu s platnými účetními předpisy (zejména ČÚS č. 019) účtovány na vrub účtu účtové skupiny 51-Služby. Využít tak lze např. navržený účet 518/001. Leasovaný hmotný majetek je nutno po celou dobu smluvního vztahu evidovat pouze na podrozvahových účtech. Povinností uživatele je účtovat úplatu za finanční leasing ve formě časového rozlišení. Znamená to, že do nákladů běžného účetního období lze uplatnit pouze tu poměrnou část úplaty, která na toto období připadá. V případech, kdy je úplata hrazena předem, lze použít účtu 381-Náklady příštích období, v případě podstatně méně četném, kdy úplata je hrazena pozadu, pak účtu 383-Výdaje příštích období. Účetní operace jsou realizovány na podkladě jednotlivých faktur nebo splátkových kalendářů.

V praxi se lze setkat s více způsoby účtování úplaty. Pravděpodobně nejčastěji je však využíván způsob účtování o jejích jednotlivých splátkách. Jsou-li tyto splátky nerovnoměrné, je na vrub nákladů zahrnuta pouze poměrná část úplaty časově rozlišené prostřednictvím účtu 381. Prostřednictvím tohoto účtu pak lze časově rozlišit buď veškeré splátky úplaty, jsou-li předepisovány k úhradě nerovnoměrně, nebo pouze její zvýšenou splátku, jsou-li veškeré další splátky rovnoměrné.

>  Příklad č. 1

...
Zbývajících 59 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.