Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/002 - Nájemné - operativní pronájem

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtuje nájemné (popř. pachtovné) hrazené z titulu uzavřených smluv o „běžném“ nájmu (či pachtu), který není finančním leasingem (viz heslo Operativní leasing).

I u operativního pronájmu platí, že výdaje na nájemné se zachycují v účetnictví podle pravidel stanovených ZDP (především musí být dodrženo časové rozlišení nákladů na celou dobu pronájmu).

Účtování

  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 518/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně nájemné narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

Nesprávnosti v účtování

1.  Nesprávně realizované časové rozlišení nákladů nájemného podle smluv o nájmu.
2. Zúčtování celé částky časového rozlišení (účet 381) do nákladů při předčasném ukončení smlouvy bez ohledu na důvod ukončení smlouvy (část nákladů může být daňově neuznatelná).
3. Účtování o nájemném do nákladů podle výpisů z BÚ bez předpisu závazku.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 518/002 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený A.3. Služby
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený A. Výkonová spotřeba

Analytické členění

Je vhodné vést další AÚ podle jednotlivých uzavřených smluv na operativní pronájem.

Samostatný AÚ pro zachycování nákladů při operativním pronájmu má význam pro účetní jednotku minimálně ze dvou důvodů:

a)  pro vlastní kontrolu zachycení všech splátek z nájemní smlouvy alespoň při účetní závěrce.
b) při kontrole FÚ, kdy je nutné prokázat správné časové rozlišení nákladů z nájemních smluv.

Účetní doklady

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.