Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/004 - Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu jsou účtovány náklady na pořízení drobného nehmotného majetku.

Majetkové složky nehmotné povahy, které nedosáhnou hranice pro dlouhodobý nehmotný majetek stanovené účetní jednotkou a které i přes svou dlouhodobou využitelnost tak nejsou za dlouhodobý nehmotný majetek považovány (a nejsou ani nehmotným majetkem podle § 32a ZDP), mohou být účtovány přímo do nákladů na účet 518. Pro tyto majetkové složky se používá pojem drobný nehmotný majetek. Drobný nehmotný majetek je dále evidován pouze na účtech podrozvahových. I tento majetek je nutno inventarizovat.

Pozornost je nutno věnovat i mnohdy opomíjené problematice technického zhodnocení této kategorie majetku. Je-li drobný nehmotný majetek následně technicky zhodnocen, je toto realizované technické zhodnocení považováno podle § 6 odst. 2 Vyhlášky za samostatný dlouhodobý nehmotný majetek. Pokud hodnota provedeného technického zhodnocení překročí nejen hranici stanovenou účetní jednotkou, od jejíž výše účetní jednotka vznik technického zhodnocení odvozuje (viz § 6 odst. 2 a § 47 odst. 4 Vyhlášky), ale i hranici 60 000 Kč stanovenou § 32a odst. 1 písm. b) ZDP, stává se toto zhodnocení současně i majetkem nehmotným ve smyslu ZDP.

Viz i hesla Dlouhodobý nehmotný majetek a Drobný majetek.

Účtování

...
Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.