Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/005 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do limitu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet se účtují náklady mající věcně charakter technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nebo drobného nehmotného majetku, které však nepřesáhnou limit stanovený účetní jednotkou v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 Vyhlášky.

Z důvodu odlišného pojetí technického zhodnocení specifikovaného zmíněným § 47 odst. 4 Vyhlášky od pojetí daného § 32a odst. 6 ZDP (rozhodného pro účely daňové) je žádoucí na tomto místě předmětné rozdíly zmínit. Tyto rozdíly nalezneme zejména v otázce „hodnotového“ vymezení.

Zatímco ZDP ve svém ustanovení § 32a odst. 6 pracuje s hodnotou (od níž je existence technického zhodnocení při naplnění věcné podstaty tohoto pojmu odvíjena) 40 000 Kč, ponechává Vyhláška stanovení této limitní hodnoty plně na účetní jednotce. Tato hranice však musí být nastavena ve výši, od níž účetní jednotka odvozuje i vznik dlouhodobého nehmotného majetku. Hodnotová hranice zakládající vznik dlouhodobého nehmotného majetku i vznik jeho technického zhodnocení tedy musí být stejná.

V oblasti majetku nehmotného (a jeho technického zhodnocení) pak nelze nezmínit i dalšího rozdílu. Zatímco v pojetí účetním se náklady vynaloženými na technické zhodnocení rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy (do jednotlivého dlouhodobého majetku) za účetní období, v případě pojetí daňového je posuzován každý jednotlivý „ucelený“ zásah do majetku zcela samostatně.

Zdůrazněme však, že pro účely daňové je samozřejmě stěžejní náhled, který na problematiku technického zhodnocení zaujímá § 32a odst. 6 ZDP. Případné rozdíly mezi účetním pojetím technického zhodnocení a pojetím daňovým (pokud u účetní jednotky nastanou) je nutno vypořádat v rámci daňového přiznání.

Podle tohoto ustanovení se za technické zhodnocení považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 ZDP.

Na rozdíl od definice technického zhodnocení u hmotného majetku v ...

Zbývajících 58 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.