Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/005 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do limitu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet se účtují náklady mající věcně charakter technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nebo drobného nehmotného majetku, které však nepřesáhnou limit stanovený účetní jednotkou v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 Vyhlášky.

 Především v souvislosti s případným technickým zhodnocením dlouhodobého nehmotného majetku (který splňoval i parametry nastavené dříve ZDP pro kategorii nehmotný majetek) je na tomto místě vhodné upozornit na skutečnost, že právě problematika technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, resp. ZDP dříve definovaného nehmotného majetku, doznala počínaje 1. lednem 2021 zásadních změn. K uvedenému datu došlo k vypuštění komplexní daňové úpravy nehmotného majetku, jeho odpisování i technického zhodnocení ze ZDP. Pro účely stanovení základu daně z příjmů jsou tak nyní přejímány plně principy účetní. Vypuštěním § 32a ze ZDP, spolu s úpravou navazujícího § 25 odst. 1 písm. zg) ZDP, tedy došlo i k zániku daňové regulace technického zhodnocení nehmotného majetku, přičemž toto technické zhodnocení je i pro účely daňové nadále upraveno jen výše zmíněným § 47 odst. 4 Vyhlášky.

Tato zásadní změna v přístupu je doprovázena přechodnými ustanoveními novely ZDP (čl. XII body 10, 11 a 12 zákona č. 609/2020 Sb.) vymezujícími aplikovatelnost nové úpravy v návaznosti na datum pořízení majetku. Novelizované znění ZDP se v plné šíři uplatní u nehmotného majetku pořízeného počínaje dnem nabytí účinnosti novely ZDP, tj. počínaje 1. lednem 2021. Pokud byl nehmotný majetek naopak pořízen před nabytím účinnosti novely ZDP (tj. před 1. lednem 2021), je pro něj naopak i nadále závazným znění dosavadního § 32a ZDP, a to dokonce i na technické zhodnocení ukončené a uvedené do stavu způsobilého k užívání počínaje 1. lednem 2021, tedy i na technické zhodnocení „budoucí“. Pokud se uživatel Účetního průvodce v této situaci ocitne, doporučujeme si tuto dřívější úpravu připomenout přepnutím do textu tohoto účtu k 31. 12. 2020.

Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.