Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 518/006 - Ostatní služby

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu jsou účtovány náklady související s ostatními službami spotřebovanými účetní jednotkou.

Ostatní služby si podle potřeb můžeme rozčlenit na:

•   služby - poštovné a telekomunikační poplatky,
služby poradenské (právní, ekonomické, auditorské, vyhledávání zaměstnanců ),
překlady, expertizy, posudky,
školení, kursy,
přepravné,
úklid, odvoz odpadů, stočné,
doprava zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání a přechodné ubytování zaměstnanců,
další služby.

Poštovné a telekomunikační poplatky

Účtuje se zde spotřeba poštovních známek, paušalizované a úvěrované poplatky, poplatky za balíky, dobírky, poštovní poukázky, poplatky v telekomunikačním styku, jednorázové poplatky za zřízení účastnické telefonní stanice, karty k mobilním telefonům a další. Na konci účetního období je nutné především k poplatkům za telefonní hovory vytvářet dohadný účet pasivní na nevyúčtované hovory, které jako náklad patří do běžného účetního období, ale dosud za ně nepřišlo vyúčtování.

Služby poradenské - právní, ekonomické, auditorské

Tyto služby jsou účtovány obvykle měsíční paušální částkou nebo fakturovány za jednotlivé poskytnuté služby.

Školení, kursy

Školení prováděné jinými organizacemi především ve formě jednorázových služeb vzdělávacího charakteru (např. školení řidičů referentských vozidel apod.). Náklady na vzdělávání zaměstnanců „systémového charakteru“ (např. dlouhodobá příprava zaměstnance, náklady na zvyšování kvalifikace, pravidelně opakující se a systémové prohlubování kvalifikace apod.) jsou účtovány především na účet 527, který  zachycuje zákonné sociální náklady zaměstnanců (viz účet 527/005–Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců).

Přepravné

Nepatří sem přepravné dlouhodobého majetku a nakupovaných zásob, které je součástí jejich pořizovací ceny.

Úklid, odvoz odpadů, stočné

Úklidové služby všeho druhu, platby za praní prádla, čistění oděvů, čištění komínů, odvoz odpadků, dezinfekce, deratizace.

Softwarové služby

V některých případech je obtížné odlišit vyúčtování za “update” a “upgrade” softwaru, tj. odlišit provozní náklad od výdaje charakteru technického zhodnocení.

"Upgrade" je zdokonalení morálně zastaralé verze programového vybavení. Program má nové užitné vlastnosti, obvykle se liší číslem verze. Posuzuje se jako výdaj charakteru technického zhodnocení, kde je nutné sledovat vynaloženou částku u jednotlivého nehmotného majetku v příslušném zdaňovacím období.

"Update" je aktualizace, úprava pro nové podmínky např. na základě novely účetních, daňových a jiných předpisů. Nemění se účel ani technické parametry, nerozšiřuje se vybavenost nebo použitelnost. Jedná se o provozní náklad.

Doprava zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání a přechodné ubytování zaměstnanců

Na účet 518–Ostatní služby by byly účtovány tyto náklady v případě, že by byly zajišťovány dodavatelsky. Tyto výdaje je možné účtovat i na účet 527–Zákonné sociální náklady nebo 528–Ostatní sociální náklady nebo na účet 548–Ostatní provozní náklady. V případě, že bude doprava zaměstnanců zajišťována vlastními nebo pronajatými dopravními prostředky, budou tyto náklady účtovány standardním způsobem jako náklady související s provozem vozidel, tj. např. náklady na pohonné hmoty na účet 501–Spotřeba materiálu, opravy a údržba na účet 511–Opravy a udržování atd.

Další služby

Mezi další služby patří: ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.