Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 521 - Mzdové náklady

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují mzdové náklady, a to v podobě peněžního i nepeněžního plnění.

Všechny osobní náklady včetně mzdových musí být sledovány pro potřeby vnitřního řízení účetní jednotky i z hlediska externích uživatelů výkazů samostatně.

Na tomto účtu se zachycují všechny pracovněprávní nároky zaměstnanců, které patří do nákladů účetní jednotky. Především se jedná o mzdové nároky z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele hlavní a vedlejší pracovní poměr (mzdové nároky se v tomto případě sčítají) nebo vedlejší pracovní poměr u jiného zaměstnavatele, pak každý z těchto příjmů tvoří samostatný základ daně. Do nákladů zaměstnavatele se účtují a daňově uznatelné jsou i pracovněprávní nároky zaměstnanců podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, které se však v některých případech nepovažují za příjmy ze závislé činnosti a nejsou předmětem daně u zaměstnanců (a tudíž ani základem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění).

Na účet se účtují příjmy, které jsou vymezeny v § 6 odst. 1 písm. a) ZDP, tj. příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, služebního, členského a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku [tyto jsou však osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti podle § 6 odst. 9 písm. l) ZDP]. Dále sem patří vybrané příjmy podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, tj. příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti, a funkční požitky podle § 6 odst. 10 ZDP. Příjmy vymezené v dalších bodech § 6 odst. 1 ZDP se zachycují na účtech 522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti [§ 6 odst. 1 písm. b) ZDP] a 523-Odměny členům orgánů obchodní korporace [§ 6 odst. 1 písm. c) ZDP].

Zaměstnancům mohou být také poskytovány různé výhody, které patří do oblasti pracovních a sociálních podmínek. U zaměstnavatele se může jednat o daňově uznatelné náklady (většinou účtované na účet 527-Zákonné sociální náklady), které mohou být u zaměstnanců v § 6 ZDP stanovených limitech osvobozené od daně z příjmů. Pokud budou tyto výhody (tzv. zaměstnanecké benefity) stanovené v kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě, zákoníku práce či jiném předpisu překračovat v ZDP stanovené limity, jedná se o nepeněžní plnění, které podléhá dani z příjmů u zaměstnance. Obdobně to platí i v případě, pokud jim bude místo nepeněžního plnění poskytnut peněžní příspěvek (příspěvek na rekreaci, kdy si zaměstnanec sám zakoupí cestu u cestovní kanceláře a nechá si ji proplatit zaměstnavatelem apod.). O těchto nákladech se ve většině případů neúčtuje na účtu 521-Mzdové náklady, ale jsou mimoúčetně přičteny do základu daně zaměstnance a zdaněny daní z příjmů ze závislé činnosti.

Časté bývá poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění od zaměstnavatele. U zaměstnance se může při překročení limitu stanoveného § 6 odst. 9 písm. m) ZDP jednat o připočitatelnou položku k základu daně z příjmů ze závislé činnosti .

Podrobnější přehled příspěvků a účtování viz účet 525-Ostatní sociální pojištění.

Dalším podobným plněním je použití služebních motorových vozidel pro soukromé ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.