Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 521/002 - Mzdové náklady - vedlejší pracovní poměr (dohody)

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) se účtují stejně jako mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, rozdíl je ve výpočtu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění (viz daňové aspekty).

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 521/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují postupně mzdové náklady narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Dále viz účet 521.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

>  Příklad č. 2

>  Příklad č. 3

>  Příklad č. 4

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 521/002 se uvádí takto:

  Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený D.1. Mzdové náklady,
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený D. Osobní náklady.

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle zúčtovací a výplatní listiny, interní doklady, výdajové pokladní doklady, výpisy z bankovního účtu.

Daňové aspekty

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se uzavírají k provedení práce opakující se povahy nebo k provedení práce jednorázové povahy, a to buď se ...

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.