Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se účtují jen příjmy podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP, kterými jsou příjmy za práci členů družstev, společníků společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů jiné osoby. Tyto osoby mají pro účely ZDP statut zaměstnance a zúčtování jejich příjmů je obdobné jako účtování mezd na účtu 521, pouze s tím rozdílem, že závazek účetní jednotky při výplatě se zachycuje na účtu 366-Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti.

Na účet 522 se účtují veškeré požitky ze závislé činnosti v hrubé výši. Do nákladů mohou být zahrnuty také nepeněžní (naturální) plnění, jsou-li součástí odměny a pokud s její výplatou společník souhlasí. Nepeněžní plnění se účtuje v cenách obvyklých, které uznává ZDP.

Společníkům obchodních společností a členům družstva mohou být poskytovány různé výhody, které patří do oblasti pracovních a sociálních podmínek. U zaměstnavatele se může jednat o daňově uznatelné náklady (většinou účtované na účet 527-Zákonné sociální náklady), u společníků a členů mohou být tyto příjmy osvobozené od daně z příjmů. Pokud nebudou tyto výhody (tzv. zaměstnanecké benefity) stanovené ve smlouvě, ZPr či jiném předpisu v limitu stanoveném ZDP, jedná se o nepeněžní plnění, které podléhá dani z příjmů u zaměstnance. Obdobně to platí i v případě, pokud jim bude místo nepeněžního plnění poskytnut peněžní příspěvek (příspěvek na rekreaci, kdy si zaměstnanec sám zakoupí cestu u cestovní kanceláře a nechá si ji proplatit zaměstnavatelem apod.).

Časté bývá poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění. U společníků a členů družstva se může jednat při překročení limitu stanoveného ZDP o připočitatelnou položku k základu daně z příjmů ze závislé činnosti.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo příspěvek na určitý druh životního pojištění je účtován na účty 525-Ostatní sociální pojištění nebo 527-Zákonné sociální náklady.

Podrobnější výklad a přehled viz účet 525-Ostatní sociální pojištění.

Dalším podobným plněním je použití služebních motorových vozidel pro soukromé účely. O částku ve výši 1% vstupní ceny motorového vozidla (popř. více vozidel) se zvýší za každý, i započatý, kalendářní měsíc daňový základ daného společníka, člena družstva - mimoúčetně.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 522) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují postupně příjmy společníků a členů narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.