Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 522/001 - Příjmy společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva z titulu závislé činnosti

Poslední revize textu byla provedena k 01. 01. 2023.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet se účtují odměny společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva.

Prostředky vyplácené společníkům za práci pro společnost s ručením omezeným, komanditistům v komanditních společnostech a členům družstva se zahrnují do osobních nákladů s výjimkou podílů na zisku, které nejsou nákladem.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 522/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují postupně příjmy společníků a členů družstva narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období 
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Dále viz účet 522.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Z hlediska účetního nebývají s tímto účtem spojené chyby. Ty souvisí spíše s otázkou daňové uznatelnosti některých nákladů nebo s nedostatky při vedení mzdové evidence.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných uživatelům, kteří zaplatili plnou cenu předplatného
ANEBO
novým uživatelům, kteří si objednali zkušební režim v rámci akce "Jeden měsíc za korunu" - viz níže.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

akce
1 měsíc za korunu

Cena: 0,83 Kč
bez 21% DPH
(1,00 Kč včetně DPH)

AKCE
pro nové
uživatele

(nezahrnuje
off-line verzi)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.