Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se účtují odměny vyplácené členům orgánů obchodních korporací včetně odměn jednatelů - viz účet 522/002.

Současně může být (připouští-li to společenská smlouva) členům statutárních orgánů přiznán podíl na zisku (tantiéma - viz heslo Podíl na zisku, tantiéma), která je stanovena usnesením valné hromady z disponibilního zisku.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 523) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují odměny členům orgánů společnosti a družstva narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Nejčastější chyby zachycování operací na tomto účtu:

1. účtují se sem veškeré odměny členům představenstva a dozorčích rad, které vyplývají z jejich obchodněprávních nebo jiných smluv, ale patří sem pouze takové, které souvisejí s výkonem práce v tomto orgánu a nikoliv odměny z další činnosti pro společnost,
2. bude-li vystavena členem orgánu faktura na jiné služby pro společnost účtuje se na účet 518.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 523 se uvádí takto:

  Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený D.1. Mzdové náklady,
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený D. Osobní náklady.

Analytické členění

...
Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.