Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 527/001 - Příspěvek na stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet se účtují příspěvky na stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, a to do limitu stanoveného ZDP.

Výpočet výše zákonného příspěvku na stravování zaměstnanců podle ZDP je uveden podrobně v části daňové. Z účetního hlediska může být problematická pouze oblast případné provize, která je často účtována na účet 518-Ostatní služby nebo 548-Ostatní provozní náklady (jako jiná zprostředkovatelská provize), ale podle pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 ZDP bodu 18 by měla být součástí ceny stravenky, která je rozpočítávána i na zaměstnance.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 527/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců v zákonné výši podle ZDP narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Další výklad viz účet 527.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 527 se uvádí takto:

...

Zbývajících 71 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.