Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 531 - Daň silniční

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje předpis silniční daně.

Účet užívají účetní jednotky, které jsou poplatníky silniční daně (viz daňový systém ČR), tj.:

•  jsou jako provozovatelé zdanitelného vozidla zapsáni v registru silničních vozidel, které je předmětem daně dle § 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDSil), nebo
užívají zdanitelné vozidlo, u něhož je v registru silničních vozidel zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, nebo
v dalších zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanovených specifických případech (zejména dle § 4 ZDSil).

Předmětem daně silniční jsou pouze vozidla zdanitelná (§ 2 ZDSil). Novelizací ZDSil provedenou k 1. 7. 2022 byla přitom významně redukována množina vozidel, které této dani podléhají. Zdanitelným vozidlem se tak pro účely daně silniční aktuálně rozumí pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v ČR. Reálně je přitom skupina vozidel, z nichž je daň silniční placena, ještě užší. Kromě výjimek stanovených přímo § 2, popř. § 3 ZDSil je totiž v tomto směru rozhodnou především jejich největší povolená hmotnost v tunách, popř. i počet náprav. Zjednodušeně lze konstatovat, že na vozidla s touto hmotností menší jak 12 t daň silniční nedoléhá.

V případě jiných, jako např. osobních nebo/a „dodávkových“ vozidel se tedy již se silniční daní nesetkáváme.

Na účtu 531 se zachycuje náklad a v účtové skupině 34 dluh z předpisu silniční daně. Nedoplatek nebo přeplatek lze na základě žádosti poplatníka kompenzovat, neboť se jedná o daňový dluh (pohledávku) ke stejnému subjektu.

Na účet 531 není účtováno o případné pokutě za opožděné tvrzení daně, jejíž výše a podmínky pro její uložení jsou upraveny § 250 DŘ. Pokuta za opožděné tvrzení daně (a tedy i za pozdní podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání) je sankcí, která daňovému subjektu „vzniká ze zákona“ při zpoždění delším než 5 pracovních dnů. Od předpisu pokuty nelze ustoupit s výjimkou případů, kdy její výše je menší než 1 000 Kč (v takovém případě není předepsána – viz § 250 odst. 3 DŘ). Pouze na okraj podotkněme, že § 259aa DŘ umožňuje případnou pokutu za opožděné tvrzení daně i prominout.

Na tento účet není účtováno ani o případné pokutě dle § 247a odst. 2 DŘ, postihující podání učiněné jinak než elektronicky, je-li poplatník k tomuto elektronickému podání povinen a tuto vadu podání neodstraní . Tato pokuta vzniká ze zákona ve výši  1 000 Kč.

Povinnost elektronického podání je uložena § 72 odst. 6 DŘ, a to tehdy, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která se zřízuje ze zákona, nebo má-li zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V takovém případě je povinen formulářová podání (definovaná § 72 odst. 1 DŘ) učinit pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 DŘ.

...
Zbývajících 63 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.