Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 532 - Daň z nemovitých věcí

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se účtuje daň z nemovitých věcí.

Účet má význam pouze u těch účetních jednotek, které jsou poplatníky daně z nemovitých věcí, tj. jsou poplatníky daně z pozemků dle § 3 zákona č. 338/1992 Sb., či poplatníky daně ze staveb a jednotek dle § 8 téhož zákona.

Z hlediska praktického je vhodné upozornit na principy umístění spisového materiálu poplatníků této daně u orgánů finanční správy.

Je-li nemovitá věc (či více nemovitých věcí) umístěna v kraji, v němž má poplatník sídlo (právnická osoba) nebo místo trvalého pobytu či místo podnikání (fyzická osoba), je jeho spisový materiál uložen u územního pracoviště, pod něž toto místo sídla poplatníka (resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání) územně spadá.  

Má-li poplatník nemovité věci umístěny v kraji, v němž nemá své bydliště či sídlo, přičemž tyto nemovité věci se nachází v působnosti pouze jednoho územního pracoviště tohoto „jiného kraje“, je jeho spis k dani z nemovitých věcí umístěn na územním pracovišti, v jehož územní působnosti se tyto nemovité věci nachází.

Má-li však poplatník v rámci tohoto „jiného“ kraje více nemovitých věcí umístěných v působnosti více územních pracovišť, je situace o něco složitější. Jiný přístup je přitom zvolen u poplatníků z řad osob právnických a jiný u poplatníků z řad osob fyzických.

Je-li v takovém případě poplatník osobou právnickou, je jeho spis umístěn na určeném územním pracovišti, které se nachází v sídle finančního úřadu, tj. na územním pracovišti v příslušném krajském městě dle níže uvedeného přehledu.

Finanční úřad pro Určené územní pracoviště v sídle
nového finančního úřadu
hlavní město Prahu

Územní pracoviště pro Prahu 6

Středočeský kraj Územní pracoviště Praha-východ
Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň-sever
Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno-venkov
Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci
Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I
Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

Je-li však v takovém případě poplatník osobou fyzickou, je pro určení místa umístění spisu rozhodné, jaké nemovité věci má v tomto „jiném kraji“ umístěny.

Je-li osoba fyzická poplatníkem pouze daně z pozemků, je její spis umístěn na určeném územním pracovišti, které se nachází v sídle finančního úřadu, tj. na územním pracovišti v příslušném krajském městě (viz výše uvedený přehled).

Je-li osoba fyzická poplatníkem, který má nemovité věci umístěny sice v územní působnosti více územních pracovišť, avšak stavby se nachází v územní působnosti pouze jednoho územního pracoviště, je její spis umístěn na tomto územním pracovišti, v jehož územní působnosti se stavby nachází.

Pokud však má fyzická osoba stavby umístěny v působnosti více územních pracovišť „jiného kraje“, je její spis umístěn na územním pracovišti, v jehož územní působnosti se nachází stavba s nejvyšší „prioritou“. Pořadí priorit je přitom stanoveno v níže uvedené v posloupnosti (od priority nejvyšší po prioritu nejnižší):

1. budova obytného domu,
2. byt (zdanitelná jednotka pro bydlení),
3. budova pro rodinnou rekreaci.

Nelze-li místo umístění spisu stanovit podle výše uvedených pravidel (poplatník má např. v daném kraji, v němž nemá bydliště, více staveb se stejným nejvyšším stupněm priority - příkladmo 2 rodinné domy - v působnosti více územních pracovišť kraje), je spis umístěn opět na určeném územním pracovišti, které se nachází v sídle finančního úřadu, tj. na územním pracovišti v příslušném krajském městě (viz výše uvedený tabulkový přehled).

Další podrobnější informace ve věci umístění spisu (nejen k dani z nemovitých věcí) lze nalézt v metodickém pokynu GFŘ D-62, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Problematice změny umístění spisu v rámci finančního úřadu je pak věnován pokyn GFŘ D-37.

...
Zbývajících 61 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.