Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 538 - Ostatní daně a poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tento účet se účtují ostatní daně a poplatky.

Účet použijí jen účetní jednotky, které pro něj mají náplň, tj. jsou plátci daně spotřební, daně z přidané hodnoty, popř. i jiných daní, o nichž není účtováno v rámci dalších účtů účtové skupiny 53, a poplatků.

Daně se zúčtovávají v účtové skupině 34 jako pohledávky nebo dluhy podle vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu obcí. Pohledávky z titulu nedoplatku nebo přeplatku u jednotlivých daní lze kompenzovat, neboť se daňové dluhy a pohledávky považují za zúčtovací vztahy ke stejnému subjektu (finančnímu úřadu, který je prostředníkem pro výběr daní ve vztahu k rozpočtům).

Spotřební daň se účtuje obdobně jako DPH, tj. jako pohledávka či dluh; vztah je vyrovnáním rozdílu mezi nárokem a závazkem. U neplátců je daň součástí nákladů nebo součástí pořizovací ceny majetku zachyceného na majetkových účtech.

Ostatní daně uplatňované formou nákladu se účtují předpisem odvodové povinnosti na vrub nákladů (účet 538) souvztažně s účtem závazků 345-Ostatní daně a poplatky.

Na účtu 538-Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních. 

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 538) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis ostatních daní a poplatků narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

1.  Některé účetní jednotky někdy zachycují chybně např. dálniční poplatky, které patří mezi poplatky, na účet 518 nebo 501.
2. Každá daň nebo poplatek má být nejdříve předepsána a teprve potom uhrazena.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a ...

Zbývajících 52 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.