Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 538/002 - Poplatky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2021.

Výklad (komentář) k položce

Na tento účet se účtují poplatky tzv. „daňového charakteru“, tzn. poplatky vymezené právními předpisy, kterými není uhrazována poskytnutá služba.

Poplatky se zúčtovávají stejně jako daně v účtové skupině 34, kde jsou vedeny závazky ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu obcí. Nejčastěji jsou poplatky nákladem na účtu 538, ale mohou být i součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku (např. poplatky za dočasné odnětí lesní půdy).

Přestože obsahová náplň komentáře k tomuto účtu cílí primárně do oblasti účetních a daňových souvislostí, je z důvodu současné mimořádné situace vhodné i na tomto místě pro přehlednost zmínit, že i oblast správních poplatků byla poznamenána (v pozitivním slova smyslu) mimořádnými úlevami poskytnutými Ministerstvem financí ČR. Tyto úlevy spočívají v prominutí správních poplatků vztahujících se k vybraným úkonům při správě daní však byly relevantní pouze pro podání učiněná do 16. 8. 2021

Jejich rozsah lze nalézt v předchozí verzi průvodce MD (k 1.5.2021).

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 538/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis poplatků narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.