Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycuje zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku.

Účet je využíván i k promítnutí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného, jakož i k promítnutí hodnoty prodávaného nedokončeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na vrub nákladů při jejich prodeji.

Dochází-li k vyřazení dlouhodobého hmotného či dlouhodobého nehmotného majetku z jiných příčin než z důvodu jejich prodeje, je pro zachycení jejich hodnoty na vrub nákladů nutno zvolit jiný účet účtové třídy 5:

Důvod vyřazení DNM a DHM
Výsledkový účet nákladů
1. Likvidace fyzicky opotřebeného DNM a DHM

551-Odpisy DNM a DHM

2. Manko nebo škoda 549-Manka a škody
3. Darování majetku 543-Poskytnuté dary v provozní oblasti

Účtování

Na začátku účetního období nemají výsledkové účty (tj. i účet 541) počáteční zůstatek.
•  V průběhu účetního období
na stranu MD účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zachycuje rozdíl (zůstatková cena) mezi cenou vstupní, ve které je dlouhodobý majetek veden na účtech účtových skupin 01-Dlouhodobý nehmotný majetek a 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a vytvořenými oprávkami, tj. jejich celkovým dosavadním opotřebením, evidovaným na účtech účtové skupiny 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 02-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Dále se na MD účtu 541 účtuje v souvislosti s prodejem neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku cena evidovaná na účtech účtové skupiny 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Jedná se především o pozemky, které se během užívání neodpisují a nemají tudíž žádné oprávky, tzn. že zůstatková cena se rovná ceně vstupní.
Při částečné likvidaci (i prodeji) jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost k užívání, přičemž vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po jeho vyřazení má povahu samostatné movité věci, se ocenění majetku sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1

>  Příklad č. 2

Nesprávnosti v účtování

•  Zůstatkové ceny vyřazovaného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku jsou účtovány vždy na účet 551 jako odpis bez ohledu na důvod vyřazení tohoto majetku.
Jako zůstatková cena při prodeji je pro účetní náklady použita zůstatková cena daňová (tj. zůstatková cena vypočtená do doby vyřazení podle ZDP).
Při prodeji dlouhodobého majetku, který byl pořízen vkladem do společnosti při jejím založení nebo při zvyšování základního kapitálu, je účtováno o snížení základního kapitálu. Jedná se o chybnou operaci, protože jakékoli vyřazení majetku nabytého vkladem již nemůže ovlivnit základní kapitál.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou ...

Zbývajících 69 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.