Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 546 - Odpis pohledávky

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Tento účet slouží k promítnutí hodnoty pohledávky na vrub nákladů při jejím odpisu. Odpis pohledávky, který může mít charakter odpisu „účetně-daňového“ (za podmínek stanovených ZDP) či pouze charakter „účetní“, může být zrealizován jak způsobem „prostým“ (pohledávka odepsána na vrub nákladů např. z titulu její nedobytnosti), tak i z titulu postoupení pohledávky na jiný subjekt. V takovém případě je účtováno nejen o odpisu pohledávky na vrub nákladů, ale i o výnosu z jejího postoupení ve prospěch účtu 646.

Při odpisu pohledávky musí být řádně doložen důvod jejího odpisu a související okolnosti, které jsou rozhodné pro posouzení daňových dopadů. Operace zachycované na tomto účtu jsou pro jejich komplikovanost dále rozděleny a vysvětleny v rámci jednotlivých analytických účtů.

V případě, že předmětem řešení jsou pohledávky v cizí měně nelze opomenout problematiku účtování kursových rozdílů. V dané souvislosti je nutno pamatovat na skutečnost, že odpisována je právě „cizoměnová“ pohledávka a nikoli pouze její „korunový ekvivalent“, který je aktuálně na účtu pohledávek zachycen. K datu uskutečnění účetního případu je tedy nutno hodnotu „cizoměnové“ pohledávky přepočítat na českou měnu kursem používaným účetní jednotkou v souladu s jejím vnitřním předpisem.

Vzhledem ke skutečnosti, že odpisem pohledávka právně nezaniká a nelze ani do budoucna vyloučit její (byť částečnou) úhradu, je nutno hodnotu pohledávek při jejím (plném či částečném) odpisu sledovat i nadále, a to na účtech podrozvahových.

...
Zbývajících 70 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.