Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 548/001 - Pojistné

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtuje předpis pojistného v rámci sjednaného pojištění podle pojistné smlouvy. Vhodné je účtování o předpisu pojistného souvztažně se zvýšením závazku a následné účtování o úhradě závazku.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 548/001) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje předpis pojistného narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Nesprávnosti v účtování

Častou chybou je vyúčtování pojistného do jiného účetního období, než kam časově skutečně patří.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 548/001 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Analytické členění

Samostatné analytické účty mají smysl pouze účetní u účetních jednotek, které mají větší objem nákladů na pojistné majetku, pojistné škod z odpovědnosti, zákonné pojistné apod.

Další analytické účty nejsou obvykle vedeny, popř. jsou vedeny podle jednotlivých druhů nebo předmětů odpovědnosti.

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle výdajové pokladní doklady, interní doklady, výpisy z bankovního účtu.

Daňové aspekty

Souvisí-li pojištění s majetkem používaným k činnostem (či souvisí-li pojištění přímo s činnostmi), z nichž plynoucí příjem je předmětem daně (a není od daně osvobozen), je pojistné nákladem daňově uznatelným. Jedná se především o:

pojištění hmotného majetku,
pojištění za škody, které mohou při dosahování příjmů vzniknout,
zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla,
pojištění zaměstnanců v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.