Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 548/003 - „Technické zhodnocení” dlouhodobého hmotného majetku do zákonného limitu

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtují výdaje na dokončené stavební úpravy, nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud nepřesáhnou limit stanovený účetní jednotkou v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 Vyhlášky.

Z důvodu odlišného pojetí technického zhodnocení specifikovaného zmíněným § 47 odst. 4 Vyhlášky od pojetí daného § 33 ZDP (rozhodného pro účely daňové) je žádoucí na tomto místě předmětné rozdíly zmínit. Tyto rozdíly nalezneme zejména v otázce „hodnotového“ vymezení.

Zatímco ZDP ve svém ustanovení § 33 pracuje s hodnotou (od níž je existence technického zhodnocení při naplnění věcné podstaty tohoto pojmu odvíjena) 80 000 Kč, ponechává Vyhláška stanovení této limitní hodnoty plně na účetní jednotce. Tato hranice však musí být nastavena ve výši, od níž účetní jednotka odvozuje i vznik dlouhodobého hmotného majetku. Hodnotová hranice zakládající vznik dlouhodobého hmotného majetku i vznik jeho technického zhodnocení tedy musí být stejná.

V případě staveb (které jsou za dlouhodobý hmotný majetek považovány vždy bez ohledu na jejich hodnotu) pak zmíněný § 47 odst. 4 Vyhlášky zmíněnou hodnotovou hranici odvozuje od její významnosti ve srovnání s pořizovací či reprodukční pořizovací cenou příslušné stavby.

Zdůrazněme však, že pro účely daňové je samozřejmě stěžejní náhled, který na problematiku technického zhodnocení zaujímá § 33 ZDP (o němž je dále pojednáno v části „Daňové aspekty“)!

Případné rozdíly mezi účetním pojetím technického zhodnocení a pojetím daňovým (pokud u účetní jednotky nastanou) je vždy nutno vypořádat v rámci daňového přiznání. Je tedy přinejmenším doporučeníhodné zvážit nastavení příslušných hodnotových hranic co nejblíže ZDP.

Toto "technické zhodnocení" dlouhodobého hmotného majetku, které za účetní období nepřekročilo shora zmíněnou limitní hodnotu, je někdy nesprávně zachyceno na účet 511-Opravy a údržba, 501-Spotřeba materiálu nebo 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. ČÚS č. 013 stanoví pro tento účetní případ nákladový účet 548.

Při účtování o “technickém zhodnocení” dlouhodobého hmotného majetku je nutné zvolit vnitřní směrnicí některou ze dvou možných variant řešení: ...

Zbývajících 74 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.