Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 549/002 - Škody na jiném majetku než je hmotný a nehmotný majetek dle ZDP

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto analytickém účtu se zachycují škody vzniklé na majetku, který není ZDP považován za majetek hmotný či nehmotný.

Obsahovou náplní tohoto účtu jsou tedy škody vzniklé na:

•  majetku dlouhodobém hmotném, který však není hmotným majetkem podle ZDP,
majetku dlouhodobém nehmotném, který však není nehmotným majetkem podle ZDP,
zásobách.

Vzhledem k pojetí pojmu „škoda“ z hlediska účetních předpisů (viz účet 549) dochází prostřednictvím tohoto účtu prakticky pouze k odúčtování (účetní) zůstatkové ceny majetku či účetní hodnoty zásob, vyřazovaných v důsledku škody.

Na tomto účtu nejsou účtovány škody vzniklé na majetku finančním, které tvoří obsahovou náplň účtu 569-Manka a škody na finančním majetku.

Vzniklé škody mohou (avšak nemusí) být kompenzovány náhradou od pojišťovny či náhradou vymáhanou na odpovědných osobách. Otázka těchto kompenzací a náhrad je přitom stěžejní při posuzování daňových souvislostí předmětného nákladu.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 549/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycují postupně škody narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 549/002 se uvádí takto:

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
ř. označený F.5. Jiné provozní náklady
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (pouze malé a mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a zároveň nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem)
ř. označený F. Ostatní provozní náklady

Analytické členění

Samostatné analytické účty mají význam jen u těch účetních jednotek, které pro ně mají náplň (viz výklad k účtu 549).

Účetní doklady

...
Zbývajících 73 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

MáDáti
předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

MáDáti
předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.