Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 09. 2020.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtují účetní odpisy odpisovaného dlouhodobého majetku, jakož i jeho zůstatková cena v případě likvidace tohoto majetku. Prostřednictvím účtu 551 dochází k ovlivnění výsledku hospodaření i v případech likvidace dlouhodobého majetku neodpisovaného. V takovém případě je účet zatížen pořizovací cenou neodpisovaného majetku.

Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, představující trvalé snížení jeho hodnoty, se vyjadřuje formou odpisů v nákladech a zároveň prostřednictvím účtů 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v rozvaze.

Majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého spoluvlastnického podílu.

Účetní jednotky by měly:

•  rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku podle odpisového plánu zachycenými na tomto účtu a daňovými odpisy, které jsou závazně stanovené ZDP. Menší účetní jednotky s malým objemem dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kde odpisy netvoří významnou položku provozních nákladů, užívají někdy daňové odpisy i pro potřeby účetnictví,
stanovit účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v odpisovém plánu, případně rozlišovat mezi účetními odpisy dlouhodobého nehmotného majetku podle odpisového plánu na tomto účtu a daňovými odpisy podle ZDP.

Dlouhodobý majetek je z hlediska účetních odpisů rozdělen do následujících skupin:

a) dlouhodobý nehmotný majetek, který se účetně odpisuje a jeho účetní odpisy jsou daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 2 ZDP (jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek zařazený do užívání od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003),
b) dlouhodobý hmotný majetek, který není vymezen pro účely ZDP jako hmotný majetek a jeho účetní odpisy jsou daňovým nákladem podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP,
c) dlouhodobý hmotný majetek, který dělíme na odpisovaný a neodpisovaný,
d) dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný podle ZDP,
e) dlouhodobý nehmotný majetek, který není podle § 32a odst. 2 ZDP považován za nehmotný majetek,
f) dlouhodobý finanční majetek, jenž se neodpisuje.

Z kategorie dlouhodobého hmotného majetku se neodpisují pozemky, umělecká díla a sbírky a dále se neodpisuje (resp. v daném případě se nemusí odpisovat) také dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, pokud neslouží k podnikání.

Na účtu 551 se zachycují nejen běžné odpisy, ale i zůstatková cena dlouhodobého majetku odpisovaného a pořizovací cena dlouhodobého majetku neodpisovaného při jeho fyzické likvidaci. (Účetní zůstatková cena při prodeji se zachycuje na účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a při likvidaci v důsledku mank a ...

Zbývajících 65 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.