Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551/002 - Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku určenou účetní jednotkou a k jeho pořízení (zařazení do užívání) došlo od 1. 1. 2021

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtují odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, který byl pořízen (zařazen do užívání) počínaje 1. lednem 2021 (popř. na základě volby účetní jednotky umožněné čl. XII bodem 11 zákona č. 609/2020 Sb. počínaje 1. lednem 2020); stejně tak je postupováno i u dlouhodobého nehmotného majetku zařazeného do užívání v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003. Uvedený majetek není odpisován v režimu daňových odpisů podle ZDP. Účetní jednotky o zařazení, resp. resp. nezařazení majetku nehmotné povahy do dlouhodobého nehmotného majetku, rozhodují v návaznosti na pravidla stanovené jejich vnitropodnikovými směrnicemi respektujícími účetní principy stanovenými zejména § 6 Vyhlášky. Daňovým nákladem je [při respektování požadavků § 24 odst. 2 písm. v) ZDP] účetní odpis.

Nehmotný majetek vymezený § 32a ZDP ve znění k 31. 12. 2020, pořízený poplatníkem  počínaje zdaňovacím obdobím 2004  a konče datem 31. 12. 2020 (popř. dle volby poplatníka pořízený do 31. 12. 2019), je odpisován daňovými odpisy podle uvedeného ustanovení ZDP. Nezávisle na způsobu daňového odpisování bude dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka odpisovat i účetními odpisy ve vazbě na odpisový plán. Tyto odpisy jsou však zachyceny na účtu 551/001.

Přehled způsobů odpisování nehmotného majetku

Období zařazení majetku
do užívání
1993 - 2000
2001 - 2003

2004 - 2020,
popř. 2019*)

od 2021,
popř. od 2020*)
Daňové odpisy podle § 30, 31 a 32 ZDP účetní odpis se uznává za daňový náklad (při respektování podmínek § 24 odst. 2 písm. v) ZDP) podle § 32a ZDP účetní odpis se uznává za daňový náklad [při respektování podmínek § 24 odst. 2 písm. v) ZDP]
Účetní odpisy podle ZoÚ podle ZoÚ podle ZoÚ podle ZoÚ

*) viz čl. XII body 11 a 12 zákona č. 609/2020 Sb.

...
Zbývajících 68 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.