Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551/003 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku neuvedené na účtech 551/001 a 551/002

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se účtují:

účetní odpisy tzv. drobného dlouhodobého hmotného majetku (viz heslo Drobný majetek), tj majetku, o kterém účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu rozhodla, že bude zařazen do dlouhodobého hmotného majetku, ale současně jeho ocenění nedosahuje výše stanovené § 26 ZDP,
účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku pořízeného účetní jednotkou počínaje zdaňovacím obdobím 2004 a konče datem 31.12.2020, popř. dle volby poplatníka pořízeného  do 31. 12. 2019, o kterém účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu rozhodla, že bude zařazen do dlouhodobého nehmotného majetku, ale současně jeho ocenění nedosahuje výše stanovené § 32a ZDP ve znění k 31. 12. 2020 (pozn. dlouhodobý hmotný majetek pořízený účetní jednotkou počínaje 1. lednem 2021, popř. dle výše uvedené volby počínaje 1. lednem 2020, je předmětem obsahové náplně účtu 551/002).

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 551/003) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně opotřebení majetku narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  Příklad č. 1 - Účtování o drobném dlouhodobém hmotném majetku

>  Příklad č. 2 - Účtování o drobném dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Nesprávnosti v účtování

Nejčastější chyby při účtování o drobném dlouhodobém majetku a jeho odpisech:

při zařazování většího objemu drobného dlouhodobého majetku je nutno vnitřní směrnicí správně stanovit odpovídající odpisy ve věcné a časové souvislosti s užíváním daného majetku,
záměna technického zhodnocení (které zvyšuje cenu dlouhodobého majetku a odpisuje se postupně) s opravami, které jsou součástí provozních nákladů,
při inventuře je nutno kontrolovat, zda majetek není odpisován nad jeho vstupní cenu.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 551/003 se uvádí takto:

...

Zbývajících 72 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.