Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551/004 - Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v důsledku fyzické likvidace

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na účtu 551/004 se účtuje zůstatková cena dlouhodobého majetku odpisovaného a pořizovací cena dlouhodobého majetku neodpisovaného při jeho fyzické likvidaci. (Účetní zůstatková cena při prodeji se zachycuje na účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a při likvidaci v důsledku mank a škod na účtu 549-Manka a škody z provozní činnosti.) Zůstatková cena představuje rozdíl mezi oceněním odpisovaného dlouhodobého majetku a oprávkami k tomuto majetku.

Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci (aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné hmotné movité věci), se ocenění majetku sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

Obdobně se postupuje i u dlouhodobého nehmotného majetku. Stejně tak se postupuje i u souboru movitých věcí. Pořizovací cena souboru se zvyšuje o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené a při vyřazení části souboru se pořizovací cena sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.

Při vyřazení dlouhodobého majetku fyzickou likvidací je vhodné pro potřeby následné kontroly FÚ doložit např. posudkem firmy neopravitelnost předmětu, popř. řádně zdokladovat jiný důvod jeho vyřazení (především při častém vyřazování předmětů a v prvních letech používání).

Zvláštní pozornost je nutno věnovat likvidaci stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu [§ 47 odst. 1 písm. f) Vyhlášky].

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 551/004) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje zůstatková cena dlouhodobého majetku při fyzické likvidaci narůstajícím způsobem od počátku do konce účetního období.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Příklad č. 1 - Vyřazení osobního automobilu se zůstatkovou cenou

>  Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a ...

Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.