Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 551/005 - Odpisy majetku v zástavě

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu se zachycují účetní odpisy majetku v zástavě (či majetku, který je předmětem zajišťovacího převodu práva).

Zástavní právo je právním prostředkem zabezpečení pohledávek a jejich příslušenství a plní funkci zabezpečovací (předání věci do zástavy nutí dlužníka ke splnění dluhu) a uhrazovací (splatná pohledávka může být uspokojena prostřednictvím zástavy). Zástavce jako vlastník zástavy není omezen v dispozici s věcí v zástavě nakládat.

U zajišťovacího převodu práva jde o právo převedené s rozvazovací podmínkou vázanou na splnění dluhu ve smyslu § 2040 až 2044 ObčZ. Zúčtování z hlediska změny subjektu vlastnického práva to znamená, že vlastnické právo po určitou dobu náleželo jinému subjektu a splněním rozvazovací podmínky dochází k přechodu vlastnického práva zpět na subjekt původní.

Majetek, jehož vlastnictví zajištěním dluhu převodem práva přešlo na půjčitele, může na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisovat vypůjčitel.

Účtování

O zástavním právu se neúčtuje, pouze se u majetku, u něhož vzniklo zástavní právo uvádí na inventární kartě zástavní věřitel a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.

...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.