Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 552/002 - Tvorba a zúčtování rezerv na pěstební činnost

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Tento účet slouží k zachycení operací souvisejících s tvorbou a zúčtováním (tj. změnou stavu) rezerv upravených § 9 ZoR, tj. na obnovu lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochranu lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Rezervu lze tvořit a čerpat pouze na výkony uvedené v příloze k ZoR.

Tuto rezervu mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni podle zvláštního zákona (zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů.

Rezerva na pěstební činnost se vytváří podle výše vytěženého objemu dřevní hmoty v m3. Výši této rezervy si poplatník stanoví sám v rozpočtu nákladů na pěstební činnost.

Rezerva se čerpá při realizaci prací pěstební činnosti a pokud tyto práce nejsou realizovány v rozpočtovaném objemu, rezerva se zruší.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 552/002) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje tvorba rezerv na pěstební,
na straně D účtu se zachycuje čerpání, použití nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.

>  Základní souvztažnosti

>  

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.