Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 552/004 - Tvorba a zúčtování rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k položce

Na tomto účtu lze účtovat tvorbu a zúčtování rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, z titulu příspěvků hrazených ze strany provozovatelů solárních elektráren provozovateli kolektivního systému na likvidaci solárních panelů.

Tento příspěvek lze průběžně zahrnovat do základu daně jen a pouze právě formou daňově účinné tvorby rezerv, vytvářené po dobu daňového odpisování technologické části fotovoltaické elektrárny (FVE). Přímé uplatnění byť jen části příspěvku do nákladů daňově účinných je ZDP přímo vyloučeno § 25 odst. 1 písm. y).

Režim tvorby, nakládání a následného „rozpouštění“ těchto rezerv je upraven § 11a až 11c ZoR. Rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů může vytvářet pouze provozovatel FVE, který je, v souladu s výše zmíněnou úpravou zákona o odpadech, povinen zajistit financování zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

Zásadní specifičnost této zákonné rezervy, jíž se odlišuje od ostatních rezerv kategorie tzv., „zákonných“ spočívá ve skutečnosti, že její tvorba je zcela nezávislou na účetnictví poplatníka.

Znamená to, že poplatníkem může být uplatněna celá řada postupů.

Poplatníkem tak může být o předmětném odvodu účtováno např. jako o:

- přímém nákladu, který však není dle § 25 odst. 1 písm. zr) ZDP daňově účinným, či
- tvorbě rezerv, a to jak v režimu rezerv účetních (ostatních), tak i v režimu rezerv zákonných.

V případě realizace tvorby rezerv však nejsou náklady s touto tvorbou daňově uznatelnými. Ustanovením § 24 odst. 2 písm. i) ZDP (ve spojitosti s § 25 odst. 1 písm. j) ZDP) je tvorba těchto rezerv vyňata z režimu přímé uplatnitelnosti nákladů, spojených s touto tvorbou, ze základu daně.

Promítnutí tvorby rezervy do základu daně ZDP umožňuje výlučně v daňovém přiznání formou uplatnění položky snižující výsledek hospodaření dle § 23 odst. 3 písm. c) bodu 10 ZDP.

...
Zbývajících 66 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.