Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje tvorba a zúčtování ostatních (nedaňových) rezerv tvořených účetní jednotkou nad rámec ZoR a dalších předpisů, upravujících tvorbu a zúčtování rezerv, jejichž změna stavu ovlivňuje základ daně z příjmů.

V nákladech běžného období by měly být zahrnuty všechny předpokládané ztráty a rizika, které jsou účetní jednotce známy při účetní závěrce (viz účetní závěrka řádná), a nákladem, který snižuje výsledek hospodaření je tvorba rezerv k těmto předpokládaným ztrátám a rizikům. Rezervy jsou tedy určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání (§ 26 odst. 3 ZoÚ). Rezervy jsou tak jedním z nástrojů, kterými je v účetnictví naplňována zásada opatrnosti.

Podle § 57 Vyhlášky se tvorba rezerv účtuje na stranu MD nákladů. Čerpání, použití nebo zrušení pro nepotřebnost se účtuje na stranu D stejného účtu nákladů v okamžiku, kdy se riziko, na které byly tvořeny, změní ve skutečnost nebo pomine. Okamžikem tvorby rezervy je situace, kdy jsou účetní jednotce známa budoucí rizika či ztráty z podnikání podle současných skutečností, tzn. že účetní jednotka by mohla tvořit rezervy i v průběhu účetního období. Důležité je, že rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

Mezi uvedené rezervy lze zařadit i rezervu na daň z příjmů. O změně stavu rezervy na daň z příjmů se účtuje v účtové skupině 59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Podrobnější informace jsou uvedeny ve výkladu k účtu 599-Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů.

Otázkou je také, jakým způsobem mají být ostatní rezervy z předchozího účetního období proúčtovány v dalším účetním období. Existují dvě možnosti, a to:

rezervy vytvořené v předchozím roce rozpustit a vytvořit nové na základě nových propočtů nebo
pouze zkontrolovat, do jaké míry odpovídá výše rezerv výsledku inventarizace a udělat korekci na úroveň nové hodnoty (správnější způsob vzhledem k obratům na účtech).

Dodatečné informace o rezervách by měly být zveřejňovány ve formě poznámek k účetním výkazům, v příloze k účetní závěrce a měly by obsahovat podrobný rozpis účelu rezervy a dále informace o tom: ...

Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.