Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Účet se užívá v případě časového rozlišení nákladů, které nelze druhově přiřadit k jednomu konkrétnímu nákladovému účtu, např. několik nákladových druhů vynaložených k jednomu účelu (= komplexní náklady). Časté použití je u technického rozvoje, kdy výsledkem není dokončený dlouhodobý nehmotný majetek, ale zatím jen vynaložení nákladů.

Účtují se zde tedy náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výkonů,  náklady na výzkum a vývoj, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení, apod.  Prostřednictvím tohoto účtu pak dochází ke snížení nákladů účetního období, kdy byly tyto vynaloženy (a tedy ke zvýšení výsledku hospodaření daného účetního období) a naopak ke zvýšení nákladů příslušného účetního období, k němuž se váží, v souvislosti s jejich zúčtováním.

Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede následně v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382-Komplexní náklady příštích období, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

Pro účtování komplexních nákladů příštích období musí mít účetní jednotka stanoveno vnitřní směrnicí, k jakému účelu budou tyto náklady tvořeny a po jak dlouhé období budou časově rozlišovány. Postup časového rozlišení nákladů se nesmí každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat podle ustanovení zákona o účetnictví.

Účtování

...
Zbývajících 64 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.