Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku

Poslední revize textu byla provedena k 01. 05. 2024.

Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se účtuje rovnoměrný odpis aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku.

Zúčtování zjištěného rozdílu při nabytí souboru majetku jednorázově do nákladů nebo výnosů by mělo ve většině případů velmi negativní (eventuálně pozitivní) dopad do výsledku hospodaření, a proto je nutné rozdíl časově rozlišit.

Podle § 7 odst. 10 Vyhlášky je oceňovací rozdíl k nabytému majetku kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající, zanikající nebo odštěpením rozdělované účetní jednotky sníženým o převzaté dluhy.

Je-li rozdíl kladný, má oceňovací rozdíl povahu aktivní (odpisuje se do nákladů na účet 557), je-li rozdíl záporný, má oceňovací rozdíl povahu pasivní (odpisuje se do výnosů na účet 648-Ostatní provozní výnosy).

Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů.
Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu nebo od rozhodného dne přeměny do výnosů.

Pokud součástí nabytého majetku, ke kterému byl oceňovací rozdíl vytvořen, nejsou aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, může účetní jednotka rozhodnout o době odpisování aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců. Tuto skutečnost je však povinna odůvodnit v příloze v účetní závěrce.

Neodepsaná část aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se jednorázově odepíše při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku.

O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota aktivního nebo pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, a to beze změny doby odpisování.

Při přeměně obchodních korporací (obchodních společností a družstev) zanikající účetní jednotky opravnou položku odepíší, pokud se zúčastněné účetní jednotky nedohodnou jinak. V případě převzetí opravné položky se pokračuje v odpisování její neodepsané části.

Další výklad je u účtů 097-Oceňovací rozdíl k  nabytému majetku a 098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.

Účtování

•  Na začátku účetního období při otevření účetních knih nemají výsledkové účty (tj. i účet 557) počáteční zůstatek.
V průběhu účetního období
na straně MD účtu se zachycuje postupně 1/180 odpisu oceňovacího rozdílu za každý měsíc.
Na konci účetního období
při uzavření účetních knih se zůstatek účtu převádí ze strany D na stranu MD účtu 710-Účet zisků a ztrát.
...
Zbývajících 67 % textu je dostupných pouze registrovaným uživatelům,
kteří mají zakoupen přístup k www.

Máte zakoupeno předplatné? Zadejte prosím svůj přihlašovací kód a heslo.

Přihlašovací kód:

Heslo:

Zapomněli jste přihlašovací kód a heslo?
Odeslat žádost o zaslání kódu a hesla

Pokud předplatné účetního průvodce MáDáti dosud nemáte, mužete si předplatné rovnou zakoupit.

předplatné
na 1 měsíc

Cena: 410 Kč
bez 21% DPH
(496,10 Kč včetně DPH)

předplatné
na 6 měsíců

Cena: 1 840 Kč
bez 21% DPH
(2 226,40 Kč včetně DPH)

předplatné
na 12 měsíců

Cena: 3 300 Kč
bez 21% DPH
(3 993,00 Kč včetně DPH)

VÝHODA
předplatného
na 12 měsíců

SLEVA 20 %
na nákup v e-shopu

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.